fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

 

Krzyże i kapliczki Mazowsza -

wolontariat dla tradycji

 
 
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej ziemi. Stawiane z określonych powodów, w specjalnych miejscach wypełniają też różne funkcje. Są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej. Reprezentują ogromne bogactwo form - od prostych krzyży przydrożnych po bogato zdobione „perełki”. Są wyrazem tradycji kultury chrześcijańskiej, troski o wartości moralne i duchowe. Są także bożymi i ludowymi pomnikami, znakami pamięci, niepisaną kroniką lokalnej społeczności, śladem „wielkiej historii” widzianej z perspektywy społeczeństwa.
 
Przydrożne czy podwórkowe kapliczki, krzyże i figury stanowią ważny element ulotnego dziedzictwa kulturowego Warszawy i okolic. Zbudowane często z drewna - a więc materiału nietrwałego - z roku na rok niszczeją i zmniejsza się ich liczba. Działając na polu ochrony lokalnej spuścizny Mazowsza, Fundacja Hereditas we współpracy z partnerami zamierza przeprowadzić interwencję, zmierzającą do zinwentaryzowania znajdujących się na terenie stolicy obiektów małej architektury sakralnej. Działania te mają na celu upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego, a - poprzez udostępnione produkty zadania - tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości narodowej społeczeństwa, zamieszkującego aglomerację warszawską.
 
W ramach zadania przewidziano: 
 
a) włączenie wolontariuszy w proces inwentaryzacji warszawskich krzyży, kapliczek i figur 
b) stworzenie internetowego katalogu - bazy warszawskich krzyży, kapliczek i figur 
c) opracowanie i wydanie publikacji - katalogu wybranych warszawskich krzyży, kapliczek i figur
d)  organizacja wycieczki autokarowej "Szlakiem drewnianej architektury sakralnej Mazowsza" - jako nagrody dla uczestników obozu wolontariackiego
e) organizację spotkań promujących powstałe produkty projektu.