fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Program projektu i terminy
Program projektu i terminy

 

STUDEO ET CONSERVO 2019

 

(XII edycja – kontynuacja projektu z l. 2007-2018)

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej z elementami historii sztuki i konserwacji zabytków

PROGRAM
(czerwiec-lipiec 2019)

 

warsztaty w tematycznych w pracowniach konserwatorskich (lipiec-wrzesień; 4 warsztaty x 4 godz.) - warsztaty w zlokalizowanych na terenie Warszawy pracowniach konserwatorskich, z którymi współpracuje Fundacja Hereditas, m.in.  sztukaterii, drewna, kamienia i in.; w ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w prostych czynnościach konserwatorskich, jak odlewy sztukatorskie, wykonywanie detali architektonicznych, ciagnięcie gzymsów etc., podstawowe prace przy drewnianych meblach etc.; w trakcie warsztatów odbiorcy będą mieli okazję poznać „od podszewki” pracę konserwatora zabytków oraz zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami konserwatorskimi.

- warsztaty terenowe (lipiec-wrzesień; 5 warsztatów x 4 godz.) - warsztaty umożliwiające odbiorcom bezpośredni świadomy kontakt z zabytkową substancją, prowadzone na terenie zlokalizowanych w Warszawie, w tym na poddawanej obecnie intensywnej rewitalizacji Pradze, obiektów zabytkowych, w których zakończyły się, trwają bądź niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie i rewitalizacyjne; docelowy wybór miejsc warsztatów uzależniony będzie od aktualnie realizowanych w Warszawie prac konserwatorskich - w poprzednich edycjach projektu były to m.in. różne kamienice Warszawy prawo- i lewobrzeżnej, fabryka Norblina, Arkady Kubickiego, Pałac pod Blachą, Hotel Saski, wykopaliska archeologiczne na terenie ruin Pałacu Saskiego, cmentarze żydowski i ewangelicko-augsburski; uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się z zasadami rysunku inwentaryzacyjnego, fotografii dokumentacyjnej, identyfikowaniem, fotografowaniem i opisywaniem detali architektonicznych, zasadami przygotowywania wizualizacji ICT w ramach projektów rewitalizacji wybranych obiektów etc.

- warsztaty konserwacji metalu (wrzesień-listopad; 10 warsztatów x 4 godz.) - prowadzone przez wybitnych specjalistów konserwacji metalu, Władysława Wekera i Sławomira Safarzyńskiego; jest to już druga edycja tych warsztatów - pierwsza odbyła się w 2014 r. w ramach Studeo et Conservo 2014 (finansowanie: MKiDN) i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jest to nasza unikatowa oferta w skali Warszawy i kraju! Warsztaty kończą się uzyskaniem dyplomu.
Zarys programu TUTAJ

terenowe warsztaty objazdowe (październik) - dwa całodniowe objazdy autokarowe: "Rewitalizacja dworów i pałaców Mazowsza" oraz "Detal architektoniczny Łodzi" dla wszystkich uczestników projektu łącznie; uczestnicy odwiedzą te obiekty, w których trwają bądź zakończyły się prace konserwatorskie, obiekty, których konserwację można zaliczyć do tzw. najlepszych praktyk, a także te, których stan wymaga natychmiastowej interwencji konserwatora – celem porównania różnych sposobów opieki nad dobrem kultury. Objazdy terenowe będą okazją do poszerzenia praktycznej wiedzy pozyskanej w trakcie warsztatów i - jak podczas wcześniejszych warsztatów - będą łączyły się z pozyskaniem różnych umiejętności, np. wykonywanie dokumentacji obiektów (zdjęcia, opisy, rysunek), fotografia dokumentacyjna, identyfikacja i inwentaryzacja detali architektonicznych etc. 

Na zakończenie cyklu warsztatów uczestnicy wspólnie przygotowali - jako działania na rzecz rewitalizacji Pragi - wirtualne Lapidarium Detali Architektonicznych oraz - pod kierunkiem konserwatorów zabytków Urszuli Brzozowskiej-Drozdowicz i Piotra Grzegorza Mądracha - program konserwatorski dla kamienicy przy Sprzecznej 8, którego elementem jest sprawozdanie z badań stratygraficznych przeprowadzonych przez uczestników w ramach warsztatów projektowych.

Szczegółowe terminy poszczególnych warsztatów już wkrótce!
 

...............................................................

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Partnerzy projektu:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-PółnocPolska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki

Pracownia Zabytki.doc

 

Patronat medialny:


                 zabytek.co

 

Informacje i zapisy:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 22 891 01 62, 501 175 578

mail: katarzynakomar@wp.pl
fundacja-hereditas.pl