fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
MAL na Ulrychowie - kontynuacja

 

JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO... 

 

Na jesieni 2016 roku Fundacje "Stocznia" i "NEBO" przeprowadziły działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców pod kątem oferty i sposobu działania nowego miejsca dla sąsiadów. Część działań służyła bezpośrednio zbieraniu opinii i podpowiedzi na temat tego nowego miejsca na mapie Ulrychowa. Jednak znaczna ich część była zaproszeniem do poznania swoich sąsiadów, spędzenia wspólnie czasu i podzielenia się swoimi wspomnieniami dotyczącymi ważnych dla mieszkańców miejsc na Ulrychowie.

Przeprowadzone konsultacje stały się przyczynkiem do opracowania Raportu - Diagnozy potrzeb mieszkańców Ulrychowa i rekomendacji dotyczących nowego miejsca dla sąsiadów. Raport ów zawierał charakterystykę społeczności Ulrychowa, ukazywał różnorodne potrzeby i wymiary oraz dostrzeżone potencjały. Stał on się także podstawą do opracowania oferty funkcjonowania nowej placówki - miejsca dla sąsiadów. 

 

Fundacja HEREDITAS 

Tytułem wstępu należy przypomnieć, że jesienią 2017 r. w budynku przy ul. Olbrachta 9 (dawnej administracji Osiedla Mszczonowska) została uruchomiona nowa przestrzeń dla mieszkańców Ulrychowa – miejsce aktywności lokalnej.  Parterowy wolnostojący budynek położony jest między blokami w centralnej części Ulrychowa; w odległości około 300 metrów od niego znajduje się rondo im. Ks. Krygiera, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów osiedla, otoczony małymi sklepikami i punktami usługowymi.

Przeznaczona na Dom Sąsiedzki przestrzeń ma ok. 130 mkw, składa się z kilku pokoi, kuchni i łazienki. Do budynku przylega mały ogródek, otoczony siatką. Miejsce przeznaczone jest dla różnych grup społecznych m.in. rodzin z dziećmi, młodzieży, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, cudzoziemców; mieszkających na Ulrychowie od wielu lat, jak i dla tych, którzy osiedlili się tu niedawno.

Prowadzenie miejsca i realizacja programu została powierzona organizacji pozarządowej - Fundacji Hereditas, która wybrana została w trybie konkursowym przez Urząd Dzielnicy Wola. Należy zaznaczyć, że wymieniona organizacja została ponownie wybrana do kontynuowania realizacji programu MAL na lata 2018 - 2021.