fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Dziedzictwo kulturowe Pragi-Południe

Dziedzictwo kulturowe Pragi-Południe
Chronimy, dokumentujemy, pamiętamy!


Cele projektu

Celem głównym projektu jest upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie dzielnicy Praga-Południe poprzez realizację terenowych warsztatów badań, inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, w tym głównie detalu architektonicznego obiektów historycznych z lat ok. 1890-1939 z Kamionka i Grochowa.

Dlaczego Praga-Południe?

W 1916 r. generalny gubernator warszawski Hans von Beseler zadecydował o przyłączeniu przedmieść do Warszawy. W wyniku realizacji tego postanowienia w granicach administracyjnych miasta znalazły się m.in. Grochów, Saska Kępa i Gocław. Rozpoczął się proces zmian do tej pory zaniedbanych przedmieść w nowoczesne dzielnice, którego apogeum nastąpiło po 1918 r., czyli odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na terenie Grochowa wzniesiono wówczas szereg nowych domów i całych osiedli mieszkaniowych - np. za placem Szembeka, wokół placu 1831 r., osiedle Praussa, kamienic wzdłuż Grochowskiej, Waszyngtona i bocznych do nich ulic. Są wśród nich znakomite przykłady tzw. stylu dworkowego, jak wille na wspomnianym osiedlu Praussa, czy przykłady modernizmu - jak kamienice wzdłuż ulicy Waszyngtona i Grochowskiej. Podręcznikowe przykłady modernizmu to oczywiście także Saska Kępa - rejon dobrze rozpoznany przez historyków sztuki i architektów. Z kolei Kamionek wyznaczony został jako podobszar zaplanowany do rewitalizacji w w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. Na jego terenie zachowanych jest niemało interesujących przykładów architektury poprzemysłowej oraz kamienic. 
 

 Osiedle Praussa
 

Rewitalizacja a detal architektoniczny

W ramach działań rewitalizacyjnych prowadzonych na Pradze zrealizowano do tej pory szereg projektów, kolejne czekają na wdrożenie. Wiele obiektów zabytkowych adaptuje się do nowych funkcji, niezwykle istotne jest zatem udokumentowanie istniejącego stanu obiektów, w tym ich detali architektonicznych - jako działanie prewencyjne w kierunku ochrony tych obiektów podczas działań remontowych w trakcie rewitalizacji.

Działania projektowe

W ramach niniejszego projektu odbiorcy dokumentować będą detale architektoniczne historycznych obiektów z Kamionka i Grochowa. Zebrany materiał trafi do utworzonej w 2017 r. bazy detali achitektonicznych Fundacji Hereditas zabytek.co/detal, wykonanej i prowadzonej przy udziale środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programów Wolontariat dla Dziedzictwa oraz Wspólnie dla Dziedzictwa. W bazie do tej pory znajdowały się obiekty z terenu Pragi-Północ i Śródmieścia, a teraz baza zostanie poszerzona o zakładkę dedykowaną zabytkom z terenu Pragi-Południe. Znajdzie się w niej ok. 100 detali zabytków przede wszystkim z Kamionka i Grochowa. Ta część projektu finansowana jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga-Południe.

Warsztaty dokumetacji detalu poprowadzą: Piotr Grzegorz Mądrach (konserwator zabytków) i Jarosław Zieliński (varsavianista).

 

Projekt „Dziedzictwo kulturowe Pragi-Południe. Chronimy, dokumentujemy, pamiętamy!" jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Praga-Południe.

Baza detalu zabytek.co/detal powstała w ramach projektu Akademia Opiekunów Dziedzictwa (I i II edycja) dofinansowanego w ramach programów Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla Dziedzictwa oraz Wspólnie dla Dziedzictwa.
   

Patronat medialny: